پس از تکمیل فرم و ثبت سفارش ، ایمیلی حاوی اطلاعات سفارش و لینک پرتال کاربران برایتان ارسال خواهد شد، که از طریق آن می توانید وضعیت سفارشتان را پیگیری نمایید .
اطلاعات کاربری

توجه :

به درخواست هایی که با اطلاعات ناصحیح ویا ناقص ثبت شده باشد ترتیب اثر داده نخواهدشد .

پس از ثبت سفارش، ایمیلی حاوی آدرس تیکت مربوطه برایتان ارسال خواهدشد، لذا آدرس پست الکترونیکی (ایمیل) را به صورت دقیق وارد نمایید .

نام و نام خانوادگی ، آدرس و شرح سفارش را به زبان فارسی بنویسید .

کادر فروش تمام تلاش خود را برای پاسخ هر چه سریع تر به سفارش های کاربران به کار می گیرد ؛ با این حال ممکن است پاسخ به سفارش شما چند ساعت با تأخیر انجام شود ؛ لذا لطفاً از ایجاد هر گونه سفارش جدید با موضوع مشابه ، خودداری نمایید .

به منظور راهنمایی در ثبت سفارش میتوانید با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمائید