عرض تسلیت

عرض تسلیت


معاون بازرگانی گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین جناب مهندس قاجار
فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت ، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته ، سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی را از پروردگار متعال خواهانیم .

نظرات

نظر خود را بنوسید

بالا