لطفا نام دامنه انتخابی و محل سرور درخواستی ( اروپا ، ایران ) خود را به کارشناس فروش اطلاع دهید .

در صورتی که تمایل به نصب و راه اندازی فروشگاه را بر روی دامنه و هاستینگ خود را دارید لطفا اطلاعات دسترسی به هاستینگ را جهت تست اولیه و نصب برای بخش پشتیبانی ارسال نمائید .

در صورتی که دامنه مورد نظر خود را ثبت و تمایل به استفاده از هاستینگ پیشنهادی و ارائه شده توسط ما را دارید ، جهت دریافت نام سرور ( DNS )محل سرور درخواستی خود ( اروپا ، ایران ) را به کارشناس فروش اطلاع دهید .


بالا