آموزش کاتالوگ بخش شاخه ها

مهم ترین بخش و اصلی ترین قسمت ایجاد سئو و بالا آمدن در موتور های جست و جو برای فروشگاه شما ، قسمت شاخه ها یا همان دسته بندیمی باشد.

در این قسمت شما می بایست محتوای مناسب در بخش عنوان متا و توضیحات متا قرار دهید ؛ همچنین در بخش کلمات کلیدی باید کلمات کلیدی و مختص به

آن شاخه را وارد نمایید تا به مرور زمان و با توجه به محتوایی که گذارده اید در فرایند بالا امدن فروشگاه در موتور های جست و جو کمک کنید.

مهمترین بخش ها در شاخه ها :

  • انتخاب شاخه والد
  • عنوان متا
  • توضیحات متا
  • کلمات کلیدی متا

ارسال درخواست پشتیبانی


بالا