آموزش کاتالوگ ایجاد محصول قیمت گذاری

در بخش قیمت گذاری شما میتوانید قیمت هر واحد از محصولاتان (در صورت داشتن واحد خاص) مشخص نمایید ، همچنین شما با تعرفه ای که در قسمت قیمت خرید وارد

میکنید باعث میشوید سیستم به طور خودکار پس از خرید مشتریان میزان سود شما را مشخص نماید.

در قسمت قیمت های ویژه شما میتوانید تخفیفی برای محصول فوق مشخص کنید و همچنین میتوانید گزینه ای فعال کنید که بطور مثال این تخفیف از یک هفته یا یک ماه

بعد برای مشتریان انتخابی فعال گردد.

مهمترین بخش ها در تب قیمت گذاری :

  • قیمت محصول
  • افزودن مالیات در صورت لزوم
  • افزودن قیمت ویژه

ارسال درخواست پشتیبانی


بالا