آموزش کاتالوگ ایجاد محصول ارسال

در تب ارسال ، اگر محصول شما طوری بود که قیمت ارسال آن باید از طریق ابعاد بسته بندی مشخص شود ، میتوانید این مهم را از طریق ابعاد بسته بندی انجام دهید.

در بخش بعد شما میتوانید زمان رسیدن کالا به دست مشتری را مشخص کنید ، حتی میتوانید برای یک کالا تا زمان اماده سازی آن بعد از سفارش روز مشخص کنید.

نکته مهم بخش موجود در تب ارسال به اعلام هزینه های اضافی برای ارسال کالا برمیگردد که شما میتوانید علاوه بر هزینه ارسال توسط حامل هزینه اضافی در جهت

ارسال این محصول تعریف کنید. ضمنا اگر شما حاملی برای محصول انتخاب نکنید ، سیستم بطور خودکار از تمامی حامل ها استفاده میکند.

مهمترین بخش ها در تب ارسال :

  • انتخاب حامل
  • زمان تحویل کالا به مشتری
  • هزینه های اضافی ارسال علاوه بر حامل

ارسال درخواست پشتیبانی


بالا