آموزش کاتالوگ مدیریت بخش محصولات

در این ویدئو شما اشناییت کلی با مدیریت محصولات پیدا خواهید کرد و با منوی بخش کاتالوگ / محصولات اشنا خواهید شد ، همچنین در این بخش شما میتوانید با علامت زدن

هر یک از محصولات اقدامات دسته جمعی بر روی این محصولات انجام دهید.

مهمترین بخش ها در مدیریت محصولات :

  • اقدامات دسته جمعی
  • فیلتر کردن محصولات

ارسال درخواست پشتیبانی


بالا