آموزش کاتالوگ برند ها و فراهم کننده ها ، تخفیف ها

برند ها و فراهم کننده ها شاید در بعضی فروشگاه ها خیلی مهم باشد و در بعضی فروشگاه ها اصلا مهم نباشد ، بطور مثال در یک فروشگاه تولید کننده کفش بحث برندها و

فراهم کننده ها اصلا مهم نیست زیرا محصولات تولید خود مجموعه می باشد ، اما در یک فروشگاه مثل لوازم خانگی هم برند ها بسیار مهم است و هم بحث فراهم کننده ها

زیرا نه خود این فروشگاه تولید کننده می باشد و نه خودش فراهم کننده (در بعضی موارد) .

در مورد بعدی این ویدئو شما با بحث تخفیفات اشنایی پیدا خواهید کرد که تخفیف ها شامل ایجاد کد تخفیف برای مشتری و مشتریان می شود و بخش قیمت گذاری کاتالوگ

شامل تخفیفات کلی یک شاخه محصول برای گروهی از مشتریان خواهد شد ؛ که شما میتوانید در این بخش جز به جز تعریف کنید که این تخفیف کاتالوگ شامل چه گروه از

محصولاتی ، برای چه برندهایی و شامل چه مشخصه ایی و ... می شود.

مهمترین بخش ها در برند ها ، فراهم کننده ها و تخفیف ها :

  • نام برند و آرم برند در برند ها
  • عنوان متا و توضیحات متا در برند ها
  • تب وضعیت در فراهم کننده ها
  • تاریخ شروع و پایان تخفیف
  • نوع تخفیف

ارسال درخواست پشتیبانی


بالا