آموزش کاتالوگ مشخصه ها و ویژه گیها

مشخصه ها (ترکیب ها) و ویژه گیها باهم یک تفاوت عمده دارند و آن هم نحوه به کار گیری آن در صفحه محصول می باشد ؛ از مشخصه ها (ترکیب ها) در بخش ایجاد محصول /

محصول با ترکیب استفاده میگردد که شما بطور مثال میتوانید با توجه به مشخصه هایی که اضافه کردید یک کالا با رنگ های زرد و قرمز و در سایز های مختلف داشته باشید اما

ویژه گیها در قسمت جزئیات در صفحه محصول نمایش داده می شود و برای اضافه کردن آن به محصول خود از تب تنظیمات اولیه میتوانید استفاده کنید ، بطور مثال نمایش ویژه

گیها شامل ( جنس : لی ترک )  می شود.

مهمترین بخش ها در مشخصه ها و ویژه گیها :

در مشخصه ها و ویژه گیها تمامی بخش ها مهم می باشد.

ارسال درخواست پشتیبانی


بالا