آموزش تغییر لوگو و ایکن سایت در پرستاشاپ

در این ویدئو آموزشی شما با تغییر لوگو و آیکن سایت آشنا خواهید شد ، شاید یکی از اصلی ترین دغدغه های فروشگاه داران پرستاشاپ لوگو یا فایوایکن سربرگ فروشگاه

باشد که نمیتوانند آن را تغییر و یا سایز مورد نظر فروشگاه را بر روی آن اعمال کنند ؛ در این ویدئو شما کاملا با این مورد اشنا خواهید شد.

نکته قابل ذکر در این آموزش این است که شما با تغییر لوگو سایت همزمان لوگوی جدید بر روی فاکتور ها و سربرگ ها اعمال میگردد.

مهمترین بخش ها در بخش لوگو ایکن و سایت:

تمامی بخش ها مهم می باشد.

ارسال درخواست پشتیبانی


بالا