آموزش بلاگ خبر در پرستاشاپ

این ویدئو شما را کاملا با بخش خبرنامه یا بلاگ پرستاشاپ اشنا میسازد. با بهره گیری از این ویدئو شما بطور کامل به داشبورد مدیریتی بلاگ تسلط خواهید داشت و می توانید با

بخش های شاخه ها ، افزودن دسته ، مطالب ، افزودن مطلب و دیدگاه ها آشنایی کامل پیدا کنید .

شما در این ویدئو میتوانید دسته های خبری خود را بسازید ، در واقع دسته های خبری مشخص میکنند مطلبی  که شما بر روی بلاگ میگذارید شامل چه نوع خبری می باشد.

مهمترین بخش ها در بخش اخبار :

  • افزودن دسته
  • افزودن مطلب
  • داشبورد مدیریتی بلاگ

ارسال درخواست پشتیبانی


بالا