آموزش تنظیمات اسلایدر در پرستاشاپ

در این ویدئو آموزشی شما باز هم با گروه های ساخته شده اسلایدر آشنا خواهید شد و اینکه طریقه فراخوانی هر یک از این گروه ها نیز در ویدئوی پیکربندی قالب آموزش داده

است.

مهمترین بخش ها در بخش لوگو ایکن و سایت:

تمامی بخش ها مهم می باشد.

ارسال درخواست پشتیبانی


بالا