آموزش صفحه ساز پرستاشاپ

در این ویدئو آموزشی شما یا تمام مراحل پیکربندی قالب آشنا خواهید شد و میتوانید خود را از نظر دسترسی به این ماژول صفحه ساز ارتقا دهید ؛ این یک آموزش جامع و روان

از ماژول صفحه ساز Ap PageBuilder می باشد.

مهمترین بخش ها در ماژول صفحه ساز  Ap PageBuilder :

تمامی مراحل مهم می باشد.

ارسال درخواست پشتیبانی


بالا